realitní zprostředkovatel


LEVNĚ • jednoduše • RYCHLE


Získané osvědčení je nejsnadnější volbou jak získat oprávnění
k provozování živnosti realitního zprostředkovatele,
ale i dobrou vizitkou každého makléře.

5.900,- Kč

Cena nepodléhá DPH.

PROČ SI VYBRAT NÁS?

Zkoušku odborné způsobilosti realitních zprostředkovatelů u nás absolvujete před zkušební komisí složenou ze zkušených realitních manažerů a právníků.

Zkoušky se u nás může účastnit každý, kdo splňuje zákonné podmínky. Pro přihlášení není nutné projít řadou přípravných školení, která jsou drahá a často spíš na obtíž. Pro zvládnutí zkoušky postačí znalost materiálů, které Vám po přihlášení zašleme. Pak bude pouze na Vás, jaký čas si k přípravě vyhradíte. Součástí materiálů je i seznam všech otázek k písemné části zkoušky.

Veškeré materiály jsou připraveny ve spolupráci se zkušenými realitními makléři, majiteli realitních kanceláří, znalci, finančními specialisty a advokáty specializujícími se na oblast realitního práva.

1. přihlásíte se k termínu

Prostřednictvím jednoduchého formuláře, obratem Vás zaevidujeme a další den Vám zašleme závaznou přihlášku.

2. UHRADÍTE ZÁLOHU

Převodem na bankovní účet po vyplnění závazné přihlášky.

3. zašleme vám všechny materiály

Informace k průběhu, podklady a zejména uzavřený okruh otázek, aby Vás nemohlo u zkoušky nic překvapit.

4. ABSOLVUJETE ZKOUŠKU

Zkoušky pořádáme každý měsíc v Praze, nebo v Hradci Králové.

5. obDržíte osvědčení o získání profesní kvalifikace

Levně, rychle a především jednoduše.

základní informace

V souvislosti s přijetím realitního zákona (z.č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování) je možné vykonávat činnost realitního zprostředkovatele pouze s odpovídajícím oprávněním – vázanou živností „Realitní zprostředkovatel“.

Vázaná živnost znamená, že k jejímu vyřízení u příslušného živnostenského úřadu je zapotřebí splnit jednu ze zákonem stanovených podmínek. Vedle vysokoškolského vzdělání a dosavadní praxe v oboru zprostředkování nemovitostí je alternativní podmínkou pro získání živnosti právě složení akreditované zkoušky realitního zprostředkovatele.

Složení naší zkoušky odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele tedy úspěšného uchazeče především opravňuje k získání vázané živnosti „Realitní zprostředkovatel“.

Zkoušky se však rovněž může zúčastnit každý, kdo má zájem otestovat si své znalosti související s prací makléře a realitním byznysem jako takovým.

Obsah zkoušky

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL (KÓD 66-042-M)

Zkouška prověřuje znalosti a schopnosti uchazeče v rozsahu, který odpovídá požadavkům příslušného národního kvalifikačního standardu. Jinými slovy tak zkouška v teoretické i praktické rovině prověřuje tyto oblasti:

  1. Orientace v právní úpravě týkající se činnosti realitního zprostředkovatele.
  2. Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit.
  3. Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele.
  4. Vykonávání činností realitního zprostředkovatele.
  5. Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele.
  6. Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

Obsah zkoušky se skládá výlučně jen z materiálů, jež jsou uchazeči zaslány bezprostředně po uhrazení platby. Uchazeč je tak po řádném pročtení dokonale připraven zkoušku absolvovat. Zkouška zároveň odpovídá platnému kvalifikačnímu standardu vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj
a je realizována výhradně autorizovanými osobami na základě udělené akreditace.

Průběh zkoušky

Zkouška je složena ze tří samostatných částí – písemné, ústní a praktické. Celková doba trvání zkoušky je přibližně 3 hodiny, přičemž časový limit
pro jednotlivé části je s ohledem na jejich obsah a obtížnost více než dostatečný.

Písemná část

Písemná část je složena z uzavřených teoretických otázek A,B,C, které se týkají především orientace v právní úpravě, základů marketingu a znalostí souvisejících s financováním nemovitostí. Pro úspěšné absolvování se předpokládá zvládnutí každé dílčí části a celková úspěšnost alespoň 70 %.

Ústní část

Ústní část probíhá před odbornou komisí
a prověřuje především praktické znalosti související s výkonem činnosti realitního zprostředkovatele. Probíhá formou rozpravy nad vybranými tématy, tj. základů posuzování stavu nemovitých věcí, základů marketingu, postupů a procesů při zprostředkování obchodu, organizace, strategie při prodeji, možnosti financování apod.

PraktickÁ část

Praktická část zkoumá, jakým způsobem je uchazeč schopen samostatně naložit s fiktivním obchodním případem. V této části zkoušky může uchazeč využít vlastní technické vybavení. Jeho cílem je zjednodušeným způsobem nabrat a zpracovat obchodní případ a rámcově popsat postupy při jeho realizaci.

Termíny

Termíny probíhají pravidelně každý měsíc, počet termínů v daném měsíci je určován na základě aktuálního počtu přihlášených zájemců
a naplněných kapacit. Zájemci mají možnost vybrat preferovaný měsíc
ve formuláři prvotní přihlášky.

Aktuální volné termíny pro rok 2024:

– 30. 7. 2024 – Hradec Králové
– 28. 8. 2024 – Hradec KrálovéZkoušky v těchto termínech se konají v centru Hradce Králové na Velkém náměstí. Individuálně se však lze domluvit při zájmu skupiny o 4 a více osobách či realitní kanceláře na provedení zkoušky ve Vámi určených prostorech, případně i v alternativním termínu.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžete online zde prostřednictvím krátkého formuláře,
kde vyplníte pouze jméno, emailovou adresu a případně dotazy či jiné připomínky ke zkoušce. Následně Vám bude zaslán potvrzovací e-mail
se základními informacemi, do druhého Vás kontaktujeme se závaznou přihláškou a osobní domluvou.

LEKTORSKÝ TÝM

Ing. Bc. Alena Trojanová, DiS.

Mgr. Christian Grym, LL.M.

Mgr. Matěj Košťál, LL.M.

Přihláška

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

EMAIL

TELEFON

PREFEROVANÝ MĚSÍC

ZPRÁVA

Scroll to Top